Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 października 2011, 22:00

1318582763

W najbliższy poniedziałek w Auditorium Maximum w Krakowie rozpocznie się organizowana we współpracy z Komisją Europejską Doroczna Konwencja Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu.

W jej ramach analizowane będą dotychczasowe postępy na drodze do osiągnięcia celu przewodniego, czyli ograniczenia do 2020 r. w Unii Europejskiej o 20 mln liczby osób żyjących w ubóstwie albo zagrożonych ubóstwem. Będzie to również okazja do dokonania przeglądu realizacji działań zapowiedzianych w ramach Europejskiej Platformy przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, a także zostaną przedstawione propozycje przyszłych akcji.