Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Eurodeputowani zatwierdzili w czwartek, 25. października pilną nowelizację rocznego budżetu UE na 2013 rok o 2,7 mld euro. Komisja Europejska ostrzegała, że bez tej korekty w kasie UE zabraknie pieniędzy na wypłaty należnych pod koniec roku środków. Nowelizacja była potrzebna, gdyż okazało się, że wpływy z ceł były o 20 procent mniejsze, niż wcześniej przewidywano. W skutek tego Komisja Europejska zwróciła się do państw Unii o wyrównanie tej luki w przychodach, co rządy zatwierdziły w zeszłym tygodniu.

Już w marcu tego roku KE poinformowała, że będzie potrzebować dodatkowo 11,2 mld euro w budżecie na 2013 rok. Od uzupełnienia unijnej kasy o tę kwotę Parlament Europejski uzależnił zgodę na uzgodnione w lutym przez przywódców państw Unii wieloletnie ramy finansowe na okres 2014-2020. Przed wakacjami kraje UE zgodziły się wyłożyć dodatkowo 7,3 mld euro, a w minionym tygodniu ambasadorowie krajów członkowskich uzgodnili wstępnie drugą nowelizację rocznego budżetu o brakujące 3,9 mld euro.

Na zgodę europosłów czekają jeszcze dwie ważne korekty rocznego budżetu UE na 2013 rok związane z uregulowaniem płatności należnych i na pomoc w usuwaniu skutków tegorocznych anomalii pogodowych m.in. w Rumunii czy Niemczech. Następne głosowanie nad zmianami odbędzie się w listopadzie.