Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W czwartek komisja środowiska europarlamentu opowiedziała się za wprowadzeniem w UE obowiązku przygotowywania pełnej oceny oddziaływania na środowisko już podczas poszukiwań gazu w łupkach.

Autorzy poprawki proponują dopisać „poszukiwanie, ocenę i wydobycie ropy naftowej lub gazu ziemnego znajdującego się w warstwach gazu łupkowego lub innych osadowych formacjach skalnych o równej lub mniejszej przepuszczalności i porowatości, niezależnie od wydobytej ilości”, do załącznika 1. obowiązującej dyrektywy o ocenie oddziaływania środowiskowego.

czytaj więcej w:

Źródło: Gazeta Wyborcza, 12 lipca 2013

Załączniki