Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego

8. czerwca 2014

Wizyta w Parlamencie Europejskim i spotkanie z posłem Bogusławem Sonikiem, wizyta w audiowizualnym Parlamentarium, a także zwiedzanie Brukseli i Brugii wraz z przewodnikiem to główne punkty programu kolejnego wyjazdu studyjnego do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, który odbywa się w dniach 8-12 czerwca 2014 r.

W organizowanym już po raz kolejny przez posła Bogusława Sonika wyjeździe studyjnym weźmie udział prawie 30 osób, m. in. młodzież oraz laueraci i finaliści konkursów organizowanych przez posła bądź objętych jego patronatem honorowym.

Wszystkim życzymy niezpomnianych wrażeń!