Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6 lutego 2008, 23:00

„W drodze do Wiednia czy do Neapolu? 

Mieszkańcy Krakowa wytwarzają około 300 tysięcy ton odpadów rocznie. 95 procent tej masy trafia następnie na wysypisko śmieci w Baryczy, gdzie składowane są odpady komunalne z Krakowa, Wieliczki i gmin powiatu krakowskiego. Dla porównania: w Wiedniu, którego mieszkańcy produkują co roku 1 milion ton śmieci, 56 procent odpadów zostaje spalonych, 27 procent podlega recyclingowi, 9 procent jest kompostowane, 5 procent stanowią składowane materiały bezreakcyjne, zaś zaledwie 3 procent to składowane odpady. To porównanie dużo mówi na temat koncepcji gospodarki odpadami w obu miastach…”

Źródło: Dziennik Polski, 7 lutego 2008

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2008_02_07_DP_W_DRODZE_DO_WIEDNIA_CZY_DO_NEAPOLU.pdf