Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 – 19.12.2013 – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnychPoziome4Parlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami:Kontrola Budżetowa (CONT) –  17 grudnia odbędzie się debata na temat sprawozdań finansowych Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rok 2012.  W spotkaniu wezmą udział komisarz Dacian Cioloş oraz przedstawiciele Europejskiego  Trybunału Obrachunkowego.Sprawy Konstytucyjne (AFCO) –  16 grudnia komisja będzie debatować na temat implementacji Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. W debacie weźmie udział wice-przewodniczący Maroš ŠefčovičRolnictwo i Obszary Wiejskie (AGRI) – 17 grudnia komisja będzie dyskutować na temat nowej Strategii Leśnej Unii Europejskiej opartej na koncepcji zrównoważonego zarządzania terenami leśnymi i wielofunkcyjną rolą lasów. Strategia jest rozwinięciem planu z 1998 roku.Sprawy Gospodarcze i Monetarne (ECON) – 16 grudnia odbędzie się czwarty już Dialog Monetarny z udziałem Przewodniczącego Banku Centralnego, Mario Draghim. Tematem spotkania będą perspektywy rozwoju gospodarczego i finansowego w Europie. Dzień później, 17 grudnia odbędzie się również głosowanie nad raportem ustanawiającym jednolity mechanizm uporządkowanej likwidacji oraz Fundusz Naprawczy.
W tym tygodniu:
Forum Energetyczne w SopocieEnergetyczne%20logoWe wtorek, 17 grudnia Poseł Sonik weźmie udział panelu: Energia Odnawialna: nowa linia podziału?  w ramach VIII Forum Energetycznego w Sopocie.Forum Energetyczne w Sopocie to największa konferencja poświęcona problemom energii w Polsce i Europie Środkowej. W konferencji uczestniczy około 400 gości i dziennikarzy z kilkudziesięciu redakcji. Warto podkreślić znaczący udział przedstawicieli firm i instytucji zagranicznych sektora energetycznego, co czyni Forum Energetyczne unikalnym pod tym względem i jednocześnie jednym z najważniejszych tego typu spotkań w naszym rejonie. Podczas Forum Energetycznego padają ważne deklaracje dotyczące rozwoju sektora energetycznego, powstają nowe inicjatywy inwestycyjne i nawiązywane są nowe kontakty biznesowe.
Znaki towarowe: łatwiejszy dostęp i skuteczniejsza ochronaWe wtorek, 17 grudnia komisja prawna zagłosuje nad pakietem sprawozdań dotyczących znaków towarowych.Znaki towarowe, zarówno krajowe jak i wspólnotowe, stanowią jedno z kluczowych narzędzi wykorzystywanych na rynku nie tylko przez przedsiębiorstwa, ale również konsumentów, którzy dzięki nim są w stanie zidentyfikować pochodzenie produktu lub usługi. Celem reformy jest uaktualnienie systemu w tym ułatwienie jego dostępności i efektywności poprzez obniżenie kosztów, ułatwienie procedury, zwiększenie pewności prawnej, a także uwzględnienie obszernego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i poprawa koordynacji pomiędzy urzędami krajowymi a Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHiM).
Inicjatywa technologiczna na rzecz prac badawczych i innowacji20120628_innogenetics_099_podpisaneW środę, 18. grudnia podczas posiedzenia komisji rozwoju regionalnego odbędzie się głosowanienad opinią  w sprawie wniosku o utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego.Zostanie ono założone przez UE oraz Konsorcjum Przemysku Opartego na Surowcach Pochodzenia Biologicznego a jego działalność a także wszelkie działania w zakresie badań naukowych i demonstracji będzie współfinansowana przez jego założycieli.
Wydarzyło się:
Backloading to zła wiadomość dla przemysłuParlament Europejski ostatecznie przyjął  we wtorek 10. grudnia propozycję Komisji Europejskiej tzw. backloadingu, czyli zawieszenia 900 mln pozwoleń na emisję CO2 po 2013 roku. 385 posłów głosowało za backloadingiem, 284 przeciw. To zła wiadomość dla przemysłu. Grupie chadeków udało się jednak wprowadzić poprawkę, która ma gwarantować, że tego typu ingerencja jest jednorazowa oraz że Komisja Europejska jest zobowiązana przeprowadzić analizę czy backloading nie spowoduje ucieczki przemysłu poza granice UE.– Po raz kolejny mamy do czynienia z próbą administracyjnego sterowania systemem, który miał być projektem opartym o reguły rynkowe. Wprowadzenie backloadingu podniesie ceny energii w UE, podniesie koszty produkcji i obniży konkurencyjność europejskiego przemysłu w warunkach utrzymującego się osłabienia gospodarczego. Wychodzenie z kryzysu będzie naturalnym, rynkowym impulsem do wzrostu ceny pozwoleń – powiedział Bogusław Sonik.Więcej >
Słowińscy uhonorowani!Pm8_816011 grudnia w Małopolskim Ogrodzie Sztuki Joanna i Jan Słowińscy  odebrali z rąk wiceprezydent Krakowa Pani Magdaleny Sroki odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o które wnioskował Poseł Bogusław Sonik.Dzięki staraniom i inicjatywie Posła Bogusława Sonika podczas koncertu Joanna Słowińska została uhonorowana Medalem Gloria Artis Zasłużony Kulturze, a jej mąż odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Poseł Sonik wystąpił o nadanie tych wyróżnień Państwu Słowińskim ze względu na ich znaczący wkład w rozwój polskiej kultury.Oprócz wręcznia odbędzie się przepełniony żywymi brzmieniami i urzekającym śpiewem koncert promujący najnowszą album Słowińskich, pt. „Archipelag”.Fotogalerię z koncertu znajdą Państwo tutaj.
Światło dla UkrainyPlakat%20fbW ubiegłą środę Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika przeprowadziło akcję „Światło dla Ukrainy”.Wieczorem 11. grudnia młodzi Polacy i Ukraińcy zebrali się licznie przy kamieniu papieskim na krakowskich Błoniach, aby pokazać swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka na Ukrainie, niezgodę na brak dialogu z opozycją i potępić użycie siły wobec demostrantów na ukraińskim Majdanie.
Kontrowersyjny raport Estreli odrzucony przez PEPodczas ostatniej sesji plenarnej miało miejsce głosowanie nad budzącym wiele kontrowersji raportem portugalskiej posłanki Edite Estreli. Przed samym głosowaniem, posłanka Estrela zwróciła się do obecnych europarlamentarzystów z prośbą o uszanowanie jej odmiennych poglądów i poparcie dla alternatywnych rozwiązań przedłożonych w przygotowanym przez nią sprawozdaniu w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw z nimi związanych.Warto przypomnieć, że propozycja portugalskiej deputowanej przewiduje, że prawem kobiety powinien być dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji we wszystkich państwach członkowskich. W dzisiejszym głosowaniu większość parlamentarna odrzuciła ostatecznie raport posłanki Estreli (334 głosów za odrzuceniem, 327 przeciw i 35 posłów wstrzymujących się od głosu). Przyjęta została natomiast propozycja kontrrezolucji przygotowana przez Grupę EPL i EKR, w której wyraźnie stwierdzono, że realizacja polityk dotyczących zdrowia, a w szczególności praw reprodukcyjnych, aborcji i edukacji seksualnej powinna leżeć w gestii poszczególnych państw członkowskich.
Debata o Ukrainie w PEHuman%20rights%2015_european%20union%202012%20pe-ep10. grudnia w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat wyników szczytu w Wilnie i przyszłości Partnerstwa Wschodniego, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy. W debacie głos zabrało wielu posłów oraz przedstawiciele Rady UE i Komisji Europejskiej.Štefan Füle z Komisji Europejskiej podkreślił, że umowa stowarzyszeniowa dla Ukrainy jest cały czas możliwa, i nie jest to oferta skierowana do aktualnego rządu i prezydenta, ale do Ukrainy i samych Ukraińców, otwierając drogę do dalszej demokratyzacji, poszanowania praw człowieka, rządów prawa i dobrobytu.Również posłowie ze wszystkich stron podkreślili głęboką wolę kontynuowania integracji, przy czym niektórzy z nich optowali za zniesieniem wiz dla Ukraińców, lub wprowadzenie znacznych ułatwień, zwłaszcza dla ludzi młodych, studentów i naukowców.Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.
boguslawsonik.pl