Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6 lipca 2006, 22:00

Ministrowie ds. badań naukowych Unii Europejskiej podejmą decyzję w sprawie etycznych ograniczeń w finansowaniu badań naukowych Ministrowie ds. badań naukowych z 25 krajów członkowskich UE spotkają się w tym miesiącu w celu przyjęcia 7 Programu Ramowego określającego jak fundusze UE na badania naukowe wydatkowane będą w latach 2007-2013.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych obecnie obszarów w dyskusji zarówno w Radzie jak i w Parlamencie Europejskim jest to, czy Unia Europejska powinna finansować badania kwestionowane z etycznego punktu widzenia i zakazane prawem w szeregu Krajów Członkowskich. Przykładem są badania embrionalnych komórek macierzystych. Podczas posiedzenia Rady w dniach 28 i 29 listopada 2005 r., Austria, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Malta, Polska i Słowacja zdecydowanie wystąpiły przeciwko finansowaniu ze wspólnych środków europejskich takich kontrowersyjnych obszarów badań.

W Parlamencie Europejskim podejście do kwestii etycznych było tak zróżnicowane, że stosowne poprawki zostały przyjęte różnicą jedynie 19 głosów na 732 możliwych. Z powodu trudności technicznych i zagrożeń biologicznych takich jak nowotwory, embrionalne komórki macierzyste nie przyczyniły się do wyleczenia nawet jednego pacjenta. Odmiennym przykładem są badania z użyciem komórek macierzystych pochodzących z dojrzałych tkanek lub z krwi pępowinowej, nie budzące kontrowersji etycznych, które są obecnie w toku i gdzie daje się zaobserwować budzący nadzieje postęp w badaniach i terapii 65 schorzeń.

„Unia Europejska winna traktować priorytetowo budzące nadzieje badania z użyciem komórek macierzystych pochodzących z dojrzałych tkanek lub z krwi pępowinowej, które mogą być wspierane przez wszystkich obywateli UE i prowadzone w każdym z krajów członkowskich – zadeklarował Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik. – Jeśli hasło UE „jedność w różnorodności” ma znaczyć cokolwiek, to nie może być tak, aby większość krajów mogła narzucić swoją wolę innym i wykorzystywać wspólne podatki obywateli UE do finansowania badań nielegalnych w innych Krajach Członkowskich.”