Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1 kwietnia 2010, 22:00

1270129321

2 kwietnia mija pięć lat od śmierci Papieża Jana Pawła II.
W tym dniu przypominamy słowa Papieża z Aktu Europejskiego, wygłoszone w 1982 roku w Santiago de Compostela:
„Ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu (…), ja, następca Piotra na Stolicy Rzymskiej, kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości:

Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód. (…) Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla świata”.