Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych. Propozycje w nim zawarte idą dalej niż te przedłożone przez Komisję Europejską –  22 stycznia. Europosłowie PO i PSL głosowali przeciwko niemu. Dokument nie jest legislacyjny i przeszedł niewielką ilością głosów.

– Potrzebny jest rzetelny raport oceniający skutki dotychczasowej polityki klimatycznej i jej wpływu na politykę energetyczną – w szczególności na rosnące ceny energii. Takiej oceny nie ma, w zamian proponuje się podnoszenie celów redukcyjnych do 40 procent i zwiększenie udziału energii odnawialnej. To jest nierealistyczne i grozi utratą konkurencyjności przemysłu energetycznego – skomentował poseł Bogusław Sonik (PO).

Do głosowanego dzisiaj w PE sprawozdania posła Konrada Szymańskiego wprowadzono  wiele poprawek, które są sprzeczne z interesem Polski. Odwołują się one m.in. do trzech wiążących celów klimatycznych oraz do ograniczeń w wydobyciu gazu łupkowego. Jest to sprzeczne de facto z zatwierdzonymi już zapisami w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 – Biorąc pod uwagę zmienioną formę sprawozdania nasza delegacja  jak i sam poseł sprawozdawca głosowali przeciwko sprawozdaniu – dodaje Sonik.