Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

11 września 2007, 22:00

„Europa to my 

Zagrożenia były łatwe do zdefiniowania. Mogły przyjść z zewnątrz lub pojawić się wewnątrz. Śmiertelnym niebezpieczeństwem był komunizm – narzędzie imperialnych ambicji ZSRR. Ponadto należało zapobiec odrodzeniu się demonów, które wywołały dwie wojny światowe. Dlatego pół wieku temu państwa założycielskie Wspólnoty Europejskiej zdecydowały się zjednoczyć siły. Dzisiaj blok sowiecki już nie istnieje. A skalę zmian politycznych najlepiej pokazuje to, że wojna między np. Niemcami a Francją czy Wielką Brytanią jest nie do pomyślenia. Ojcowie założyciele mogąbyć dumni. W dużej mierze dzięki ich roztropności i wytrwałej pracy Wspólnota Europejska stała się obszarem pokoju i dostatku…”

Źródło: Dziennik Polski, 12 września 2007

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2007_09_12_DP_EUROPA_TO_MY.pdf