Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W minioną sobotę, 11 maja w Ambasadzie RP w Londynie odbyła się uroczystość zakończenia kolejnej edycji studiów podyplomowych Polskiego Ośrodka Naukowego, poświęconych polsko – brytyjskiemu partnerstwu strategicznemu w UE i NATO.

W  wydarzeniu wziął udział Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, który w swoim przemówieniu porównał znaczenie emigracji w dobie komunizmu i współcześnie. Podkreślił także potrzebę zapewnienia przedstawicielom emigracji miejsc w Senacie RP.

Podczas uroczystości wręczono wieloletniemu rektorowi Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  prof. W. Falkowskiemu Order Odrodzenia Polski – Polonia Restituta.

Zwieńczeniem wydarzenia był koncert muzyki klasycznej.

Galeria