Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1318324892

11. października 2011

Guenthe Oettinger, Komisarz ds. energii zakwestionował w poniedziałek w Krakowie potrzebę wprowadzania nowych regulacji na poziomie unijnym dot. eksploatacji gazu łupkowego. Podkreślił on, że zarówno przepisy wewnętrzne poszczególnych krajów członkowskich, jak i istniejące prawo wspólnotowe są wystarczające.

Zaznaczył on również, że w obliczu wciąż rosnących cen gazu i ropy naftowej, przedsiębiorstwa są zainteresowane wykładaniem własnych środków na pozyskiwanie nowych źródeł energii, zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych.

Komisarz Oettinger uczestniczył w rozpoczętej w poniedziałek międzynarodowej konferencji energetycznej, zorganizowanej pod patronatem polskiej prezydencji „Konkurencyjny i zintegrowany rynek, jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego UE”.

(Źródło: PAP)