Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

21 maja 2010, 22:00

1274360323

Posłowie Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim uznali, że sytuacja wymaga podjęcia konkretnych działań zmierzających do uruchomienia pomocy dla powodzian z unijnego Funduszu Solidarności.

Od Komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna Klub PO-PSL uzyskał niezbędne informacje dotyczące procedur, według których Polska może ubiegać się o unijną pomoc.

Równocześnie poseł Bogusław Sonik podczas Zjazdu Regionu Małopolskiej PO przedstawił projekt uchwały w sprawie skutków katastrofalnej powodzi na terenie Polski oraz zaapelował o zwołanie specjalnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, poświęconej kwestii wywołanych powodzią strat.