Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

We wtorek, 12. listopada dobiegła końca koncyliacja budżetowa, w trakcie, której Parlament Europejski, Rada oraz Komisja Europejska doszły do porozumienia w sprawie budżetu UE na 2014 rok.

Ostatecznie budżet UE wyniesie 142,6 miliardów euro w zobowiązaniach oraz 135,5 miliardów euro w płatnościach, które dzięki europarlamentarzystom zostały ustalone na poziomie o 500 milionów ponad stanowisko Rady Unii Europejskiej.

Tegoroczne negocjacje były bardzo trudne, ponieważ budżet na lata 2014-2020 jest częścią nowych Wieloletnich Ram Finansowych. Warto też zaznaczyć że negocjacje dotyczyły deficytu budżetowego za rok 2013. Bez przyjęcia zaległych płatności, pertraktacje zakończyłyby się fiaskiem.

Ponadto ważnym wydarzeniem dla unijnego budżetu było przyjęcie (14.listopada) przez komisję budżetową PE wieloletniego budżetu UENowa perspektywa finansowa zakłada wydatki na poziomie 960 mld euro przez siedem lat. Polska jako największy beneficjent unijnych funduszy ma otrzymać aż 105,8 mld euro. Głosowanie na sesji plenarnej nad nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi już we wtorek – 19. listopada!