Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Attribution – Non Commericial – No Derivs Creative Commons © European Union 2012 – European Parliament —————————————- Pietro Naj-Oleari: European Parliament, Information General Directoratem, Web Communication Unit, Picture Editor. Phone: +32479721559/+32.2.28 40 633 E-mail: pietro.naj-oleari@europarl.europa.eu

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską, a Gruzją dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych.

Jest to wyraźny sygnał woli Parlamentu Europejskiego udzielania wsparcia dla krajów Partnerstwa Wschodniego , co związane jest w szczególności z ostatnimi wydarzeniami międzynarodowymi na Ukrainie. Zawarcie umowy pozwoli stopniowo na udział Gruzji w niektórych programach UE lub na poszerzenie współpracy w ramach programów w których już uczestniczy. Sprawozdanie to stworzy również możliwość promowania dalszych powiązań w dziedzinie kultury, edukacji, środowiska, techniki i nauki, umacniając przy tym kontakty międzyludzkie i współpracę branżową.

Gruzja aktywnie uczestniczy w programach europejskiej polityki sąsiedztwa od 2004 r. i w Partnerstwie Wschodnim od jego powstania czyli od 2009 r. Protokół zawiera umowę ramową dotyczącą ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych i obejmuje standardowe postanowienia zawarte w tego rodzaju protokołach dla krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.