Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie dotyczące rozporządzenia ws promowania swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania dokumentów urzędowych, m.in. poprzez wprowadzenie ujednoliconych wielojęzycznych formularzy, które ułatwią obywatelom udokumentowanie narodzin, zgonu czy stanu cywilnego niezależnie od kraju, w którym zostały one wydane.

Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską szczególne uciążliwe bywają procedury związane z uznawaniem prawa jazdy, dostępu do świadczeń społecznych czy też ślubu czy rozwodu. W celu ich uproszczenia PE proponuje, aby dokumenty dotyczące zgonów i urodzin, stanu cywilnego, adopcji dziecka, miejsca pobytu, obywatelstwa, narodowości, nieruchomości, statusu prawnego i reprezentacji spółki lub innego przedsiębiorstwa, praw własności intelektualnej i braku wpisu w rejestrze karnym mogły być uznawane na podstawie ujednoliconych formularzy stosowanych na terenie całej UE.

Szacuje się, że około 12 mln ludzi (czyli ok 2,5% ludności UE) mieszka, studiuje lub pracuje w państwie członkowskim innym niż ich państwo ojczyste. Ta liczba wciąż wzrasta i pokazując, że obywatele coraz częściej korzystają  z możliwości, jakie daje swobodny przepływ osób w Unii.