Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1318418490

12. października 2011

Po poniedziałkowej unijnej Radzie Ministrów ds. środowiska, która zebrała się w Luksemburgu, Minister Kraszewski poinformował, że Unia Europejska opowiada się za „zieloną” gospodarką, która jest elementem zrównoważonego rozwoju.

Unia Europejska, jak już wcześniej przekazała Komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard, wyraża wolę dalszego ograniczania emisji gazów cieplarnianych, jednakże pod warunkiem, że inne pozaeuropejskie kraje również zobowiążą się do tego samego.

Minister Kraszewski podkreśla również, że Europa, emitująca zaledwie 13 % światowych zanieczyszczeń, będzie zachęcać inne kraje do zrównoważonego rozwoju na drodze „zielonej” gospodarki, a więc stosowania takich technologii i rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na rozwój, ale w zgodzie ze środowiskiem.

 Między innymi tej tematyce poświęcona zostanie konferencja klimatyczna ONZ w Durbanie na przełomie listopada i grudnia oraz konferencja Rio+20 w 2012 r. (Źródło: PAP)