Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

9 października 2011, 22:00

1318427805

W poniedziałek, w Luksemburgu ministrowie zajmujący się środowiskiem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, mają uzgodnić wspólne stanowisko na kolejną konferencję klimatyczną ONZ w Durbanie (RPA).

Jedną z możliwości jest przedłużenie na kolejny okres Protokołu z Kioto, który obowiązuje do końca 2012 r. Komisja Europejska chciałaby jednak nowej, bardziej ambitnej umowy, jednak będzie to trudne do przeforsowania w czasie kryzysu.

Komisarz UE ds. klimatu, Connie Hedegaard uważa, że przedłużenie Protokołu z Kioto nie będzie sukcesem tej Konferencji. Wyjaśniła jednak, że UE zgodzi się na takie rozwiązanie, pod warunkiem, że inni „oporni” partnerzy zechcą podążać za UE, jeśli chodzi o obniżanie emisji CO2, oraz przedstawią harmonogram planowanych zmian. Komisarz kwestionuje sens podtrzymywania ustaleń Protokołu z Kioto również dlatego, że wiele krajów, zwłaszcza tych, które emitują najwięcej CO2, takich jak USA, w ogóle na niego nie odpowiadają. Zwolennikami nowej umowy klimatycznej są, obok KE, Niemcy, Wielka Brytania i Dania.


Protokół z Kioto narzucił międzynarodowe limity emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-12; Polska zajmuje trzecią pozycję pod względem zgromadzonych nadwyżek jednostek emisji. Do tej pory podpisała kilka umów na odsprzedaż pozwoleń, m.in. z Japonią w ubiegłym roku; pieniądze trafiają na projekty w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Gdyby Protokół został przedłużony, a nadwyżki przeniesione, Polska mogłaby nadal sprzedawać je na rynku. (Źródło: PAP)