Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament, Komisja oraz Rada Europejska wypracowały wczoraj porozumienie odnośnie reform w ramach  Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 r. Co zakładają planowane zmiany? Przede wszystkim większy nacisk na ochronę środowiska, obowiązkowe dopłaty dla młodych rolników we wszystkich państwach członkowskich, silniejsze organizacje rolnicze i mniej biurokracji związanej z wykorzystaniem unijnych funduszy.

Osiągnięte po trzech miesiącach intensywnych negocjacji polityczne porozumienie odnośnie zmian w ramach WPR to ważny punkt zwrotny, ale finalne rozstrzygnięcie tej kwestii zostanie osiągnięte dopiero po zaakceptowaniu  ostatecznego kształtu wieloletnich ram finansowych (MFF) na lata 2014 – 2020. Decyzje, jakie muszą jeszcze zostać podjęte, bezpośrednio łączące kwestie MFF i reformy WPR to: przycięcie dopłat bezpośrednich dla większych gospodarstw rolnych oraz odpowiedni sposób dystrybucji pieniędzy. Przypomnijmy, że głosowanie na forum PE nad kształtem unijnego budżetu odbędzie się już w środę, podczas sesji plenarnej w Strasbourgu.

„Polityczne porozumienie, jakie udało nam się wypracować, jest zwycięstwem rolników i konsumentów. Po raz pierwszy Parlament Europejski był zaangażowany w reformę Wspólnej Polityki Rolnej jako współdecydent i udowodnił, że jest kompetentny w tych sprawach. Udało nam się poprawić propozycje zmian, broniąc jednocześnie wspólnego stanowiska PE” – komentował przewodniczący komisji rolnictwa (AGRI) i szef parlamentarnej grupy negocjacyjnej Paolo De Castro (Socjaldemokraci, S&D).