Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6 maja 2009, 22:00

1241709727

7 maja pod tablicą pamiątkową przy ulicy Szewskiej 7 została uczczona pamięć Stanisława Pyjasa – studenta, działacza opozycyjnego zamordowanego przez władze komunistyczne.
Kwiaty złożyli członkowie Stowarzyszenia Maj’77, poseł Bogusław Sonik i przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Po złożeniu kwiatów odbyło się spotkanie okolicznościowe połączone z projekcją filmu „Buntownicy” (reż. W. Szumowski).