Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 lutego 2011, 23:00

1299063557

W dniach 21-25 lutego, podczas tygodnia pracy w regionie poseł Bogusław Sonik odwiedził Kielce, Tarnów, Libiąż, Trzebinię i Morawicę (woj. świetokrzyskie).

25 lutego poseł Sonik przebywał z wizytą w woj. świętokrzyskim. Jednym z punktów programu było wręczenie odznaczeń zasłużonym mieszkańcom województwa, których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski nagrodził na wniosek posła Sonika.

Podczas uroczystości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim honorową odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”, z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby, odebrał znany regionalista Krzysztof Nurkowski, a odznaki „Za opiekę nad zabytkami” wręczono małżeństwu Grażynie i Stanisławowi Szrek. O godz. 18:00, w trakcie wernisażu wystawy „Od secesji do modernizmu. Szkło z huty Josephine w Szklarskiej Porębie” w Muzeum Narodowym w Kielcach, odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymał dr Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego. W uroczystości uczestniczyła dyrektor generalna Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Maria Szydłowska.

Na zaproszenie młodzieży z Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach Bogusław Sonik wziął udział w debacie na temat perspektyw polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu, wraz z parlamentarzystą, uczestniczyła radna Rady Miejskiej w Kielcach Joanna Winiarska.

W planie wizyty znalazła się również wizyta w gminie Morawica, jednej z najlepiej zarządzanych i rozwijających się gmin w Polsce. Na zaproszenie władz gminy poseł wziął udział w uroczystej gali „Kowale 2011”, podczas której uhonorowani zostali najlepsi przedsiębiorcy z terenu gminy. Podczas uroczystości podkreślił, że Parlament Europejski podejmuje liczne działania celem zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, a sektor małej i średniej przedsiębiorczości jest podstawą unijnej gospodarki.

Na antenie Radia Kielce poseł Sonik, wiceprzewodniczący parlamentarnej komisji ochrony środowiska oraz przewodniczący intergrupy do spraw gór, wysp i obszarów słabo zaludnionych, odniósł się do budzącego kontrowersje braku wsparcia pomocowego dla rolników z woj. świętokrzyskiego w ramach programu rządowego dla rolników utrzymujących owce. Parlamentarzysta zaznaczył, że niezbędny jest silny lobbing środowisk samorządowych i parlamentarnych w ministerstwie rolnictwa, a także przygotowanie szczegółowej informacji na temat tradycji hodowlanej w górach świętokrzyskich. Poseł, w audycji „Świat na wskroś”, podzielił się również swoimi refleksjami na temat sytuacji w Sudanie Południowym, który po referendum niepodległościowym wymaga silnego wsparcia społeczności międzynarodowej.

22 lutego poseł Sonik odwiedził Tarnów. W programie wizyty znalzało się spotkanie z dyrekcją i uczniami XVI Liceum Ogólnokształcącego, gdzie poseł zapoznał się z prezentacją szkoły oraz wygłosił prelekcję na temat Prezydencji Polskiej w Radzie UE, spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów oraz odwiedziny w biurze regionalnym. Po spotkaniu z młodzieżą w XVI LO poseł spotkał się z dyrektor placówki Ewą Witecką oraz odbył rozmowę z dziennikarzem radia RDN Małopolska.

W Tarnowie poseł odwiedził także Dom Pamięci Stanisława Westwalewicza – artysty malarza, weterana II wojny światowej, żołnierza armii gen. Andersa. Prowadzony przez syna artysty p. Andrzeja Westwalewicza i jego żonę Marię Dom Pamięci pomimo niepozornego wyglądu zawiera mnóstwo pamiątek i eksponatów o wielkiej wartości historycznej i patriotycznej, z ogromnym dorobkiem artystycznym włącznie. Należy zaznaczyć, że Stanisław Westwalewicz był jedynym żołnierzem-artystą, który przywiózł całą swoją twórczość tworzoną podczas swej tułaczki żołnierskiej – pokazując na swych pracach krajobrazy, portrety i życie codzienne.

21 lutego miała miejsce wizyta posła Sonika w Libiążu, gdzie wraz z posłem na Sejm Tadeuszem Arkitem poseł Sonik spotkał się z dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami Zespołu Szkół w Libiążu. Podczas spotkania z młodzieżą, które odbyło się w ramach zajęć lekcyjnych, poseł Sonik wygłosił prelekcję na temat  Prezydencji Polskiej w Radzie UE oraz odpowiadał na pytania uczniów.

Tego samego dnia poseł Sonik odwiedził Trzebinię. Razem z posłem Tadeuszem Arkitem Sonik wziął udział w spotkaniu podsumowującym działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu chrzanowskiego w 2010 r. Spotkanie, w którym poseł Sonik uczestniczył na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, odbyło się w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini.