Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

25. listopada 2010

Bogusław Sonik (PPE):

Pani Przewodnicząca!

Język tybetański wpisuje się w długoletnią historię narodu walczącego od lat o zachowania swojej kultury i jest elementem ściśle jednoczącym tę wspólnotę. Stąd też zachowanie i przestrzeganie dwujęzyczności na wszystkich poziomach nauczania w szkołach w Tybecie to jedyne i najlepsze rozwiązanie. Rząd chiński jest sygnatariuszem Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ.

Tym samym zobowiązał się do przestrzegania podstawowych praw mniejszości narodowych na swoim terytorium. Wszelkie działania Chin mające na celu zakazanie używania języka tybetańskiego w szkołach winne być przez społeczność międzynarodową potępione. Uważam, że należy podjąć kroki, które umożliwią efektywniejszą kontrolę przestrzegania podstawowych praw Tybetańczyków w Chinach.