Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Drugie czytanie projektu budżetu państwa na 2016 r. jest głównym punktem porządku obrad 9. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również m.in. kontynuować prace nad reformą prokuratury. Rozpatrzą także propozycję nowych rozwiązań służących ochronie dzieci przed przestępczością seksualną.

Czytaj więcej ne:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=3DB14391312D6E1CC1257F47002B458D