Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Debata nad projektem budżetu państwa na 2017 rok to główny punkt porządku obrad 32. posiedzenia Sejmu. Izba będzie również zajmować się propozycją reformy edukacji zakładającą m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Posłowie mają też kontynuować prace nad projektami ustaw dot. Trybunału Konstytucyjnego. Sejm ma również rozpatrywać projekt tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Przedmiotem prac Izby ma być też np. projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej na:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=C14A4DCD4A4B49F1C125808800289CDC