Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Projekt zmian w Prawie oświatowym zakładający m.in. likwidację gimnazjów i przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum to jeden z punktów porządku obrad 31. posiedzenia Sejmu. Izba będzie również pracować m.in. nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz zmianami w przepisach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się także projektem zmian w prawie o zgromadzeniach, wprowadzającym możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń.

Więcej:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=806277BF6D92BF08C125807A0036FE3A