Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Warunki umowy o pracę będzie trzeba potwierdzać przed dopuszczeniem pracownika do pracy – takie rozwiązanie zawiera jeden z projektów, nad którym posłowie będą pracować podczas 18. posiedzenia Sejmu. W trakcie trzydniowych obrad Izba rozpatrzy także m.in. propozycję wprowadzenia tzw. klauzuli obejścia prawa, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Posłowie zajmą się również rozwiązaniami upraszczającymi procedury w zamówieniach publicznych. W porządku obrad jest też projekt jednoznacznie przesądzający, że świadczenie z programu 500+ nie ma wpływu na wysokość alimentów.

Wiecej:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=9E32BA191F060805C1257FB000224E17