Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej przez 5 lat przewiduje jeden z projektów, nad którym Sejm będzie pracować na 15. posiedzeniu. Posłowie rozpatrzą też m.in. propozycję dotyczącą usunięcia nazw propagujących komunizm. Zajmą się także proponowanymi zmianami w funkcjonowaniu Instytutu Pamięci Narodowej. W porządku obrad Sejmu jest też projekt, który ma ułatwić posiadaczom Karty Polaka osiedlanie się w Polsce. Izba planuje także rozpocząć prace nad wprowadzeniem prostszych i bardziej elastycznych procedur udzielania zamówień publicznych.

Czytaj więcej na:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=A0FD8987745F6A4CC1257F8600309636