Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Projekty specustaw związanych z organizacją szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży w lipcu tego roku w Polsce to tylko niektóre punkty porządku obrad 14. posiedzenia Sejmu. Izba zajmie się też m.in. propozycją wprowadzenia bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat. Posłowie będą także pracować nad zniesieniem tzw. godzin karcianych dla nauczycieli. Sejm rozpatrzy również projekt ujednolicający regulacje dotyczące uchylania ochrony immunitetowej. Przedmiotem prac poselskich mają być też propozycje zmian w PIT i CIT, w tym w zakresie obniżenia limitu przy transakcjach gotówkowych firm.

Więcej: 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=CECFAF146C84C66BC1257F78003592B9