Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Ochrona polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem to cel jednego z projektów, który posłowie rozpatrzą podczas 13. posiedzenia Sejmu. W porządku obrad jest też m.in. kontynuacja prac nad zmianami w procedurze karnej oraz nad projektem przywracającym możliwość odbywania kary więzienia w systemie dozoru elektronicznego. Posłowie zajmą się również propozycją wyrażenia ustawowej zgody na ratyfikację umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Przedmiotem prac Sejmu będzie też projekt zmieniający system wnoszenia opłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czytaj więcej na:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=21FDA2C49FCBB2D0C1257F710036A013