Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Budzet5

Budżet na rok 2013

24. października 2012

Parlament Europejski zadecydował we wtorek, 24. października o przywróceniu środków budżetowych przewidzianych pierwotnie w projekcie budżetu na 2013 rok, a ograniczonych decyzją państw członkowskich w lipcu br. w ramach Rady Europejskiej. To dobra wiadomość dla wszystkich korzystających z projektów wsparcia UE, takich jak Erasmus Mundus, czy Europejski Fundusz Społeczny, gdyż właśnie one mogły najbardziej ucierpieć w wyniku cięć finansowych. Przywrócona na te cele przez PE kwota 1,9 mld euro, ma przysłużyć się do stymulacji wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Parlament nie wyraził także zgody  na inne ograniczenia w budżecie UE. Wtorkowa decyzja parlamentarzystów objęła bowiem zasady finansowania regionów  i rolnictwa. Regionom zostało przywrócone 1,6 mld euro z kwoty obciętej przez Radę, a w ramach wydatków na rolnictwo posłowie przegłosowali zlikwidowanie większości ograniczeń, o których zadecydowały państwa członkowskie. Deputowani sprzeciwili się również zmniejszeniu wydatków na wsparcie dla Palestyny. W konsekwencji oprócz przywrócenia 200 mln euro, posłowie zaproponowali dodatkowe 100 mln na ten cel.

Pomimo jednak tych wszystkich budżetowych podwyżek deputowani zgodzili się na dodatkowe ograniczenie budżetu Parlamentu Europejskiego o 8,9 mln euro w porównaniu do pierwotnej propozycji, co zapewne stanowi reakcję na obecny kryzys i spowolnienie gospodarcze.

Na koniec kilka informacji o dalszej procedurze przyjęcia nowego budżetu. Od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony propozycja budżetowa Komisji poddawana jest pierwszemu czytaniu. Po nim następuje 21-dniowa procedura pojednawcza, kiedy PE i państwa członkowskie uzgadniają wspólne stanowisko. Ten kluczowy okres rozpocznie się już 26 października, a zakończy ostatnim spotkaniem negocjatorów 9 listopada. Jeśli wtedy uda się osiągnąć porozumienie procedura budżetowa wkroczy w ostatnią fazę, czyli głosowanie na listopadowej sesji plenarnej Parlamentu.