Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 września 2007, 22:00

Konf

Bp Tadeusz Pieronek- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Stephan Raabe – Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego byli organizatorami panelu Traktat Konstytucyjny (Reformujący)- co dalej?”, w ramach VII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Panel odbył się w piątek 14 września 2007r. w Sali Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Debata rozpoczęła się wystąpieniem bp Tadeusza Pieronka, Stephana Raabe Dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz posła Bogusława Sonika.

Gościem specjalnym był Prezydent PE prof. Hans-Gert Poettering.

Przedmiotem panelu „Traktat Konstytucyjny (Reformujący) „co dalej?” w ramach VII Międzynarodowej Konferencji „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, była dyskusja o kształcie, zawartości i sposobie tworzenia jednej legislacji dla krajów Unii Europejskiej. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Gert-Poettering wyraził nadzieję, że nowy traktat europejski zostanie podpisany na szczycie szefów rządów w Lizbonie i będzie ratyfikowany najpóźniej w 2009 roku. Biskup Tadeusz Pieronek „przewodniczący komitetu organizacyjnego – stwierdził, że Kościół katolicki interesuje się integracją europejską, ponieważ zależy mu na utrzymaniu ciągłości w działaniach zespalających wszystkie kraje UE. Z kolei poseł Bogusław Sonik w swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważna jest stała aktywność Europejczyków oraz poszerzanie wiedzy na temat mechanizmów współdziałania wewnątrz UE.

Debata między Danutą Huebner – komisarz UE- a Elmarem Brokiem, posłem do Parlamentu Europejskiego skupiała się na poszukiwaniu rozwiązań dla problemów, związanych z uchwaleniem Traktatu. Jednym z postulatów zgromadzonych gości było uproszczenie i zawężenie zakresu oddziaływania konstytucji, co według komisarz jest niemożliwe do zrealizowania. Moderatorem spotkania był Marek Zając, redaktor „Polskapresse”.

Więcej informacji o VII edycji konferencji znajdziecie Państwo na stronie:

www.kosciol-europa.org.pl