Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu (na piśmie)

9. czerwca 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Priorytety ukraińskiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów RE to m.in zapobieganie łamaniu praw człowieka i zasad rządów prawa. Ukraina zobowiązuje się także do budowania demokracji na poziomie lokalnym i wzmacniania samorządów.
Jednocześnie Komitet Helsiński 
alarmuje, że kraj ten łamie Europejską konwencję praw człowieka. Tymczasowe zatrzymania i zakaz wyjazdu nałożony na najbardziej znaczących członków opozycji i byłych członków rządu pozwalają wątpić w obiektywność ukraińskiej prokuratury. W opinii PE w śledztwie brak jest przejrzystości, a przyjęte środki postępowania są nieproporcjonalne.
PE powinien zwrócić się do ukraińskiego prokuratora generalnego o zniesienie tego zakazu. Prawdziwy problem tkwi jednak w ciągłym braku reform w kierunku demokratyzacji w tym kraju. Podczas Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w marcu 2011 r. ukraińscy przedstawiciele usprawiedliwiali się, argumentując, że potrzeba więcej czasu na wyzbycie się komunistycznej przeszłości. Uważam również, że osiągnięcie demokracji nie jest łatwe, jednak potrzebna jest do tego wola do wprowadzenia zmian i dynamicznych działań. Minęło już dostatecznie dużo czasu od upadku ZSRR i inne kraje postkomunistyczne poczyniły znaczne postępy.
Ukraina, aby stworzyć pluralistyczny system rządów prawa, musi zacząć sprawnie przeprowadzonej zmiany ordynacji wyborczej, a także przepisów prawa karnego. UE musi natomiast wymagać realizacji wymagań, które stawia, głównie dlatego, że sama oferuje wiele w ramach Partnerstwa Wschodniego i polityki sąsiedztwa.