Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W środę 13. marca w ramach sesji plenarnej odbędzie się głosowanie dotyczące propozycji ustawodawczych reformujących wspólną politykę rolną. Głosowanie ma otworzyć drogę do negocjacji z państwami członkowskim, które mają rozpocząć się pod koniec marca.

Posłowie  będą się domagać, aby dopłaty bezpośrednie przekazywane były tylko aktywnym rolnikom, a nie np. posiadaczom ziemi, takich jak lotniska czy kluby sportowe, gdzie nie prowadzi się upraw.

Co więcej eurodeputowani uważają, że  każde państwo członkowskie powinno przeznaczyć 30% dopłat bezpośrednich na nowe, obowiązkowe działania związane z ochroną środowiska.

Zgodnie z kolejną propozycją organizacje rolnicze powinny otrzymać nowe uprawnienia oraz możliwość negocjacji w imieniu swoich członków, w celu ochrony rolników przed wahaniami na rynkach oraz wzmocnienia ich pozycji podczas ustalania cen. Parlament zagłosuje również nad przedłużeniem kwot cukrowych i rozszerzeniem prawa do uprawy winogron.

Na koniec warto przypomnieć, że po raz pierwszy, ostateczny kształt nowej polityki rolnej zostanie ustalony wspólnie przez Parlament i Radę.

Nowa wspólna polityka rolna (WPR) wejdzie w życie w roku 2015.