Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął 3 kwietnia na sesji plenarnej w Brukseli pakiet 3 sprawozdań o płatnościach, który wprowadza obniżenie opłat za dokonywanie płatności kartami kredytowymi i debetowymi, a także standaryzację zasad regulacji płatności elektronicznych.

Głównym celem przepisów jest wprowadzenie przejrzystości, aby dla konsumentów było jasne, jakie opłaty ponoszą płacąc kartami płatniczymi. Ponadto celem jest wzmocnienie wspólnego rynku, a także promocji innowacji i ochrony konsumentów.

Wysokość maksymalnych opłat interchange dla kart kredytowych wyniesie 0,3% wysokości transakcji, zaś dla kart debetowych 7 eurocentów lub 0,2% wartości transakcji w zależności, która stawka będzie niższa dla danej transakcji. Wspomniane stawki dotyczą zarówno transakcji wewnątrzkrajowych jak i transgranicznych. Aktualnie w Polsce wynoszą one ok. 1,3% od transakcji i należą do jednych z najwyższych w Europie. Do czasu obniżenia stawek zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego stawki zostaną w Polsce obniżone na podstawie zmian w ustawie o usługach płatniczych. Do lipca spadną do poziomu 0,5%.

Dodatkowo sami sprzedawcy będą mogli wywierać nacisk na wydawców kart obciążonych wyższymi opłatami interchange. Już nie będą zmuszeni do honorowania wszystkich kart. Będą mogli wybierać, które karty płatnicze przyjmują.

Poza tym zwiększono ochronę konsumentów, zapewniając, że klienci będą obciążani nieautoryzowanymi płatnościami do kwoty 50 euro, zaś powyżej tego poziomu powinny być one zrefundowane w ciągu 24 godzin od wykrycia. Dotyczy to sytuacji, w której po kradzieży karty, za jej pomocą zostaną dokonane transakcje.