Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję popierającą budowę w Europie tarczy antyrakietowej NATO, przypominając, iż tarcza ma chronić państwa członkowskie NATO przed potencjalnym atakiem rakiet balistycznych.

– W dziś głosowanym raporcie Parlament Europejski podkreśla, jak istotne jest powstanie tarczy antyrakietowej dla Europy. Ostatnie wydarzenia potwierdzają tylko konieczność lepszej współpracy na linii UE-NATO. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony powinna być rozwijana w pełnej komplementarności z NATO w uzgodnionych ramach strategicznego partnerstwa – powiedział po głosowaniu Krzysztof Lisek, który koordynował prace nad rezolucja z ramienia Grupy EPL.

W rezolucji, podkreślono też, że rozwój i zastosowanie technologii chroniących przed pociskami balistycznymi nada nową dynamikę także Europejskiej polityce bezpieczeństwa. Rezolucja wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, Komisję, Europejską Agencję Obrony i Radę do ujęcia kwestii obrony przed pociskami balistycznymi w przyszłych strategiach, analizach i białych księgach dotyczących bezpieczeństwa.

– W ramach tarczy przeciwrakietowej Amerykanie planują uruchomić bazę w Redzikowie koło Słupska w 2018 roku. Cieszę się, że NATO planuje do końca tej dekady zapewnienie ochrony swoim europejskim członkom. Rozwój obrony przeciwrakietowej na terenie UE daje szansę na zwiększenie współpracy między krajami członkowskimi w ramach inicjatywy „Pooling and Sharing”. W tym zakresie powinny być także prowadzone wspólne prace badawczo-rozwojowe – podkreślił.