Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

20 lutego 2007, 23:00

Nik_9254

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące serdecznie zaprasza na uroczystą inaugurację IV edycji „Szkoła Debaty”, która rozpocznie się 22 lutego w Urzędzie Miasta Krakowa. Patronat honorowy nad projektem objął poseł Bogusław Sonik.

Uczniowie i grono pedagogiczne III Społecznego LO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie postanowiło podtrzymać tradycję organizowania debat oksfordzkich, prowadzonych dotąd przez Fundację Świętego Jacka.

Tegoroczny cykl dyskusji rozpocznie spotkanie, którego teza brzmi „Dziennikarz może łamać zasady moralne, by ukazać prawdę”. W debacie spierać się będą uczniowie I LO im. B. Nowodworskiegorskiego oraz III Społecznego LO im. J. Słowackiego z Krakowa.

Założeniem organizatorów jest pogłębianie umiejętności retorycznych oraz nauka wzajemnego słuchania wśród młodych ludzi.

„Szkoła Deabty”

„Dziennikarz może łamać zasady moralne, by ukazać prawdę”

22 lutego 2007 r.

Godz. 10.00

Urząd Miasta Krakowa

Zapraszamy serdecznie!