Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Po całonocnych próbach osiągnięcia wstępnego porozumienia, szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy przedstawił przywódcom nową propozycję budżetu UE na lata 2014-2020. Przewiduje ona dalsze cięcia w stosunku do jego listopadowej propozycji o ok. 12 mld euro, co w efekcie oznaczałoby 960 mld euro w zobowiązaniach oraz 908 mld euro w płatnościach. Co istotne w nowej propozycji Przewodniczącego RE zostałby utrzymany limit dostępu do środków polityki spójności, co może oznaczać, że Polsce przypadnie z tej polityki ok. 72,8 mld euro – czyli tyle samo ile przewidywała listopadowa propozycja.

 Dodajmy, że nowa propozycja zakłada środki na politykę rolną w wys. ok. 373,5 mld euro, z czego ok. 277,8 mld euro na dopłaty bezpośrednie i tzw. środki rynkowe. Oznacza to wzrost środków przeznaczonych na rolnictwo o ok. 1,2 mld euro względem projektu z listopada.

W swojej propozycji Van Rompuy założył także dodatkowy względem listopadowego projektu 1 mld euro oszczędności na unijnej administracji.

Szczyt rozpoczął się z 5 godzinnym opóźnieniem, szefowie państw i rządów rozmawiali w mniejszych grupach i dwustronnie. Aktualnie trwa przerwa w obradach przeznaczona na poprawki redakcyjne w projekcie, prace mają być wznowione w południe.

Jak donoszą źródła PAP w Brukseli, możemy z ostrożnym optymizmem patrzeć w na przebieg negocjacji  – Po dobie budżetowych rozmów w Brukseli, unijni urzędnicy sądzą, że przywódcy UE mogą osiągnąć porozumienie ws. budżetu na lata 2014-20 na podstawie przedstawionej nad ranem propozycji Van Rompuya. Nie wygląda, by ktoś miał zerwać rozmowy – mówią źródła.

więcej o szczycie znajdą Państwo tutaj i tu, a także wypowiedź Posła Sonika.