Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dniach 11-22 listopada Warszawa przeżywać będzie prawdziwe oblężenie. Wszystko to za sprawą forum poświęconego polityce klimatycznej czyli 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP19, której towarzyszyć będzie Spotkanie Stron Protokołu z Kyoto. Konferencja Stron jest najwyższym organem konwencji, który jest uprawniony m.in. do dokonywania przeglądów  związanych z konwencją instrumentów prawnych. Ten szczyt jest określany jako najważniejsze wydarzenie dotyczące polityki klimatycznej tego roku.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu została podpisana 9 maja 1992 r. w Rio de Janeiro. Opisane są w niej główne założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia, spowodowanego przede wszystkim działalnością człowieka.  Najważniejszym i prawnie wiążącym instrumentem Konwencji jest Protokół z Kioto, podpisany 11 grudnia 1997 r. Na jego mocy państwa rozwinięte zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 5% w stosunku do roku 1990.

Dodajmy, że Polska prezydencja stawiała sobie jeden bardzo ważny cel jakim było wzmocnienie globalnego procesu w zakresie negocjacji klimatycznych.

W ramach COP19 Warszawę odwiedzi około 12 tysięcy gości w tym m.in. czołowi politycy, ludzie biznesu oraz naukowcy. Tegoroczny szczyt obejmuje nie tylko panele dyskusyjne, ale też imprezy kulturalne. W programie: cykl seminariów, warsztatów i spotkań związanych z tematyką klimatyczną.

Polska już drugi raz ma zaszczyt organizować szczyt klimatyczny ONZ. Pierwsza polska edycja (COP14) odbywała się w Poznaniu w 2008 roku. Był to wielki sukces organizacyjny Polski i Poznania. Nie tylko pod względem infrastruktury, ale również uzgodnień klimatycznych, z których większość stała się stałym elementem każdego szczytu. Poprzeczka została zawieszona wysoko, ale miejmy nadzieję, że Warszawa poradzi sobie z tym wyzwaniem równie dobrze.