Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych i grup politycznych. Zapraszamy do śledzenia obrad na żywo za pośrednictwem strony Parlamentu Europejskiego. Poniżej skrót wydarzeń obecnego tygodnia:Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne (LIBE) – 11. listopada odbywać się będzie kolejna dyskusja na temat masowej inwigilacji systemu elektronicznego obywateli Unii Europejskiej. Udział w nim weźmie amerykański kongresmen Jim Sensenbrenner.Prawa Człowieka (DROI) –  11. listopada w komisji odbędzie się publiczne czytanie skupiające się  na związku między polityką sprawiedliwości, a polityką na rzecz budowania pokoju.Kontrola Budżetowa (CONT) – 14. listopada członkowie komisji spotkają się z  członkami parlamentów narodowych krajów Unii Europejskiej, aby przedyskutować sprawę lepszego wydawania funduszy. Dodatkowo poruszana będzie kwestia modeli kontroli wydatków w poszczególnych krajach Unii.
W tym tygodniu:
Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia na Sądecczyźnie!44_1W najbliższy piątek i sobotę tj.15  i 16 listopada 2013r. Poseł Bogusław Sonik odwiedzi Ziemię Sądecką, aby przedstawić tam  prezentację, pn. Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia połączoną z projekcją filmu Anny Ferens. Poseł Sonik odwiedzi Nowy Sącz, Limanową i  Gorlice.Film Punkt Oparcia w reżyserii Anny Ferens to pasjonująca opowieść o tym jak
w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku sowieckiego.Reżyserka dotarła do wielu uczestników wydarzeń z lat osiemdziesiątych i nagrała rozmowy z opozycjonistami z dawnej Czechosłowacji, Estonii, Polski, Rumunii i Węgier, a także z niektórymi ówczesnymi europarlamentarzystami, inicjatorami rezolucji w sprawach Europy Wschodniej. Film stanowi wyjątkową wizytówkę Parlamentu Europejskiego i może być okazją do przybliżenia jego działalności obywatelom Polski.Dokument ten  powstał według pomysłu Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, który odkrył, że w brukselskim archiwum są nagrania video i audio z debat z lat 80-tych (również z wizyty Jana Pawła II).
Szczyt klimatyczny ONZ w WarszawieCop19W dniach 11-22 listopada Warszawa przeżywać będzie prawdziwe oblężenie. Wszystko to za sprawą forum poświęconego polityce klimatycznej czyli 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP19, której towarzyszyć będzie Spotkanie Stron Protokołu z Kyoto. Konferencja Stron jest najwyższym organem konwencji, który jest uprawniony m.in. do dokonywania przeglądów  związanych z konwencją instrumentów prawnych. Ten szczyt jest określany jako najważniejsze wydarzenie dotyczące polityki klimatycznej tego roku.Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu została podpisana 9 maja 1992 r. w Rio de Janeiro. Opisane są w niej główne założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia, spowodowanego przede wszystkim działalnością człowieka.  Najważniejszym i prawnie wiążącym instrumentem Konwencji jest Protokół z Kioto, podpisany 11 grudnia 1997 r. Na jego mocy państwa rozwinięte zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 5% w stosunku do roku 1990.Dodajmy, że polska prezydencja stawiała sobie jeden bardzo ważny cel jakim było wzmocnienie globalnego procesu w zakresie negocjacji klimatycznych.W ramach COP19 Warszawę odwiedzi około 12 tysięcy gości w tym m.in. czołowi politycy, ludzie biznesu oraz naukowcy. Tegoroczny szczyt obejmuje nie tylko panele dyskusyjne, ale też imprezy kulturalne. W programie: cykl seminariów, warsztatów i spotkań związanych z tematyką klimatyczną.Polska już drugi raz ma zaszczyt organizować szczyt klimatyczny ONZ. Pierwsza polska edycja (COP14) odbywała się w Poznaniu w 2008 roku. Był to wielki sukces organizacyjny Polski i Poznania. Nie tylko pod względem infrastruktury, ale również uzgodnień klimatycznych, z których większość stała się stałym elementem każdego szczytu. Poprzeczka została zawieszona wysoko, ale miejmy nadzieję, że Warszawa poradzi sobie z tym wyzwaniem równie dobrze.
Ostateczny termin głosowania nad budżetem 2014-2020?Euro3_european%20union%202012%20pe-epW czwartek 14. listopada na posiedzeniu komisji budżetowej ma odbyć się, kilkakrotnie już przesuwane, głosowanie nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi. Rada i Parlament są w trakcie koncyliacji budżetowej, która może potrwać do 13. listopada. Jednak Parlament ma nadzieję, że podczas tego posiedzenia uda się osiągnąć kompromis i będzie można przegłosować budżet.Negocjacje dotyczące wieloletniego budżetu UE to jedna z kluczowych kwestii dla polskich interesów. Określą one możliwości uzyskiwania środków finansowych dla państw członkowskich i to aż do 2020 roku.
Czwarte Europejskie Dni WęglaW dniach 12 – 14 listopada w Brukseli odbędą się po raz czwarty Europejskie Dni Węgla.  Tegoroczny temat debat odnosi się do sprawiedliwej polityki energetyczno-klimatycznej w  ramach głównej polityki energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030. Bruksela znów stanie się stolicą węgla!Odbywać się będą liczne konferencje, warsztaty i spotkania z wysokiej rangi gośćmi związanymi z branżą energetyczną. Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty. Jednym z punktów programu jest Europejski Okrągły Stół ds. węgla, który stanowi formę działającej w  Parlamencie Europejskim platformy dyskusyjnej o ponadpartyjnym charakterze.
Wydarzyło się:
Międzynarodowa konferencja „Prawo do kultury” z udziałem Posła SonikaBsPoseł Sonik aktywnie uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Prawo do kultury”, która odbyła się 6-7 listopada br w Warszawskim Muzeum Gazownictwa.Konferencja w swoich założeniach miała zainspirować do dyskusji na temat konieczności wpisania „prawa do kultury” do Protokołu Dodatkowego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku. Rada Europy nie posiada, choć zapisano w niej „wolność słowa”, „prawo do nauki” czy „prawo do wolności i bezpieczeństwa”. Eksperci Rady Europy. Podstawowe pytanie, jakie zostało postawione w trakcie konferencji brzmiało: czy w wystarczającym stopniu korzystamy dziś w kultury oraz jej zasobów i czy ograniczenia w dostępie do kultury nie wynikają z problemów legislacyjnych.Program konferencji i szczegółowe informacje na temat prelegentów znajdą Państwo tutaj.
Seminarium o OZE w PE!Poseł Bogusław Sonik wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej  zorganizował w środę, 6 listopada w godzinach 11.30 – 13.00 w Parlamencie Europejskim w Brukseli seminarium pt. „Miejsce Odnawialnych Źródeł Energii w polityce klimatyczno-energetycznej UE”.Ideą Seminarium była analiza stanu i potencjału rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej, w Europie i Polsce. Zaproszeni goście mówili między innymi możliwości rozwoju OZE w Europie i obecnej sytuacji legislacyjnej w Polsce oraz korzyści wynikające z rozwoju tego typu źródeł energii dla europejskiej i polskiej gospodarki.Więcej >
Nowy budżet dla programu Erasmus+We wtorek, 5 listopada br Komisja ds. kultury i edukacji w Parlamencie Europejskim, przyjęła rozporządzenie oraz budżet dla nowego programu Erasmus dla wszystkich.Program został rozpisany na 7 lat, a jego budżet wyniesie aż 14,8 mld euro. To wielka szansa dla rozwoju naukowego młodych Polaków.Przypomnijmy że Polska należy do krajów najlepiej wykorzystujących przyznane środki programu .Nowy Erasmus, zawiera w sobie 7 istniejących programów. Program został wzbogacony o pomoc dla młodych przedsiębiorców oraz dofinansowanie sportu.Erasmus +, obejmie 800 tysięcy osób, to średnio dwa razy więcej niż w latach poprzednich. W 2010 roku, stypendia otrzymało 560 tysięcy osób w 27 państwach członkowskich. Nasze uczelnie przyjęły ponad 35 tysięcy studentów zagranicznych. Sieć obejmuje 4 tysiące uczelni z UE, w tym 315 z Polski.
NIE dla palenia węglem!20130308%20greenhouse%2018%20copyZarząd województwa małopolskiego zadecydował – zakaz dla węgla, ciężkiego oleju opałowego i drewna. Dopuszczalne tylko gaz, olej, ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej i elektrycznej. Przegłosowany wczoraj nowy projekt uchwały trafi pod obrady sejmiku wojewódzkiego 25 listopada.Zmiana stanowiska zarządu to efekt konsultacji społecznych, które zakończyły się w ubiegły czwartek. W ich trakcie mieszkańcy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za zakazem.
Przypomnimy: w październiku zarząd przygotował projekt uchwały, w której wbrew wcześniejszym deklaracjom nie zakazał, lecz jedynie ograniczył palenie węglem do pieców, których emisja nie przekracza 40 miligramów na metr sześcienny. To wywołało burzę wśród mieszkańców. Były antysmogowy marsz, pisma do zarządu, lobbowanie za lub przeciwko ograniczeniom przez różne grupy i listy do urzędu marszałkowskiego.Wtorkowa, tj. 5 listopada zmiana decyzji i związany z nią nowy projekt uchwały otwiera więc drogę do spadku Krakowa z wysokiej pozycji w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy.
boguslawsonik.pl