Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Już 15 października Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na nowe inwestycje o wysokim potencjale z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioski będą przyjmowane od 4 do 29 listopada.

Do tej pory odbyły się dwie tury konkursu. W ich wyniku podpisano 445 umów na dofinansowanie w wysokości niemal 7 mld zł. Obecnie to ostatnie rozdanie konkursu w tej perspektywie finansowej. A jest o co walczyć. Do podziału jest kwota 500 mln zł. Dotacja przyznawana jest m.in. na budynki, maszyny, wartości niematerialne i prawne – patenty, dzięki którym firmy wprowadzą na rynek nowy, ulepszony produkt. Najistotniejsze w konkursie jest jednak to, że przedsiębiorca musi przekonać oceniających, iż dzięki danej inwestycji, jego firma będzie bardziej innowacyjna oraz zacznie wywarzać bardziej zaawansowane produkty.

Więcej na temat konkursu znajdą Państwo tutaj.

Zachęcamy do składania wniosków!