Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie debat z ostatniej sesji (1-4 lipca).

Sytuacja w Dżibuti

Od wyborów parlamentarnych 22 lutego 2013 r. Dżibuti zmaga się z poważnym kryzysem politycznym. UE z zadowoleniem przyjęła do wiadomości fakt, że w ostatnich wyborach wprowadzono proporcjonalny system głosowania, umożliwiający uczestnictwo partii mniejszościowych. Jednakże w związku z tym, że wciąż nie ogłoszono wyników wyborów w poszczególnych punktach wyborczych, istnieje możliwość, że dopuszczono się oszustw na masową skalę. Podejrzenie oszustw wywołało sprzeciw opozycji, która bojkotuje wyniki wyborów. Parlament Europejski zaniepokoiły doniesienia o agresywnym tłumieniu protestów z nieproporcjonalnym użyciem siły oraz o masowych aresztowaniach demonstrantów, dziennikarzy i działaczy opozycji. Posłowie odnieśli się również do poważnych ograniczeń wolności prasy, nieprawidłowościach w sądownictwie oraz do zatrważającej sytuacji kobiet w kraju. Kobiety w Dżibuti są ofiarami wielu form przemocy takich jak gwałty, okaleczania narządów płciowych, przemoc w domu, molestowanie, wczesne zawieranie małżeństw. Podczas debaty posłowie wezwali władze Dżibuti do natychmiastowych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli, kładąc kres bezkarności w kraju. Podkreślili obowiązek poszanowania praw człowieka i wolności obywatelskich, namawiając do zwolnienia więźniów politycznych oraz do rozpoczęcia dialogu politycznego z opozycją. Po raz kolejny wezwano władze do opublikowania wyników głosowania. Podkreślając kluczową rolę kraju w zwalczaniu piractwa i terroryzmu w regionie, zapowiedziano dalszą współpracę, ale też ścisłą obserwację rozwoju sytuacji w Dżibuti.

Sytuacja w Nigerii

W związku z coraz bardziej aktywną w ostatnich miesiącach działalnością grupy terrorystycznej Boko Harram, a co za tym idzie wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Nigerii, Parlament Europejski postanowił zabrać głos w tej sprawie. W wyniku zaostrzenia walk między nigeryjskimi siłami wojskowymi a bojownikami Boko Haram w kwietniu br. uległo zniszczeniu miasto Baga. Według szacunków międzynarodowych organizacji działających na rzecz praw człowieka, grupa od 2009 r. odpowiada za śmierć ponad 4000 osób. Od kwietnia tego roku ich działania terrorystyczne i groźby wobec ludności cywilnej nabrały na sile i brutalności, doprowadzając m.in. 19000 rolników do opuszczenia swoich gospodarstw, wpływając tym samym na produkcję żywności. Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka ostrzegła, że ataki Boko Haram mogą stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości.

Narastające napięcia w połączeniu z problemami ekonomicznymi, praktycznym brakiem rozwoju gospodarczego i niedoborami żywności doprowadzają do masowych przesiedleń. Należy jednak brać pod uwagę, że kraje sąsiadujące borykające się z podobnymi problemami, przede wszystkim w zakresie żywności, ze względu na długoletnią suszę i dalsze ocieplenie klimatu, nie są przygotowane do przyjęcia fali uchodźców z Nigerii. Warto zauważyć, że konflikt w Nigerii jest wielowątkowy i głęboko zakorzeniony, często wynikający z dyskryminacji o podłożu religijnym i etnicznym. Skupiając się na problemach Nigerii, posłowie zwrócili również uwagę na ostatnie przerwanie moratorium na wykonywanie kary śmierci. Potępiono doniesienia o pozasądowych, przyspieszonych i arbitralnych egzekucjach wykonanych na czterech więźniach w czerwcu tego roku. Ponadto odniesiono się do nowoprzyjętej ustawy zakazującej małżeństw osób tej samej płci, sygnalizując, że jest to naruszenie podstawowych praw nie tylko obywateli, ale i obcokrajowców podróżujących do Nigerii. Wielokrotnie potępiono przyjęcie ustawy i wezwano prezydenta Nigerii, aby jej nie podpisywał. Posłowie podkreślili, że UE jest największym dawcą pomocy dla Nigerii, a projekty dotyczą przede wszystkim wsparcia dla pokoju, bezpieczeństwa i praw człowieka. Stanowczo potępiono eskalację przemocy ze strony Boko Haram, wzywając rząd Nigerii do zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz do poszukiwania pokojowych środków rozwiązania sporów.

Sytuacja w Nigerii napędzana wieloma silnie zakorzenionymi problemami wzbudza niepokój Unii Europejskiej nie tylko ze względu na wspólne relacje, ale też ze względu na ważną rolę tego państwa w regionie. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali instytucje unijne, władze nigeryjskie, instytucje Unii Afrykańskiej, Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej oraz ONZ do współpracy na rzecz ustabilizowania sytuacji w Nigerii, zwalczania terroryzmu, przemocy i problemu piractwa.