Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

12. marca 2008

Bogusław Sonik (PPE-DE):

Panie Przewodniczący!
Ważnym punktem naszej misji w Czadzie powinna być zakrojona na szeroką skalę akcja polityczna, której celem musi być skuteczna mediacja pomiędzy zwaśnionymi stronami. Bez porozumienia miedzy rządami w Chartumie i Ndżamenie misja może okazać się jałowa, a jej skutki szybko mogą zostać zniweczone. Dlatego ważne jest zachęcanie władz obu krajów, angażując się w szeroką mediację z udziałem instytucji międzynarodowych, do uregulowania zapalnych kwestii.

Misja Unii Europejskiej ma służyć poprawie bezpieczeństwa misji humanitarnych na wschodzie Czadu. Eksperci od polityki międzynarodowej zwracają uwagę,  że skutkiem tego może być wzrost liczby uchodźców z terenu Darfuru, którzy będą szukali bezpiecznego miejsca, gdzie nie dosięgną ich zbrojne grupy rebeliantów. Może nas to postawić w trudnym położeniu, jeśli przywołamy słowa premiera Czadu, który niedawno zażądał od społeczności międzynarodowej usunięcia uchodźców oraz zagroził,  że jeśli nie zostaną poczynione kroki w tym kierunku, władze Czadu usuną uchodźców z tego kraju. Te słowa każdemu z nas z pewnością będą przywoływać sceny z wojny na Bałkanach, gdzie w podobny sposób strony rozprawiały się z mniejszościami narodowymi i uchodźcami.