Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

25. kwietnia 2007

Bogusław Sonik (PPE-DE):

Panie Przewodniczący!

Unia zbudowana na wartościach takich jak obrona ludzkiej godności, zasad demokracji, wolności jednostki musi stale wysyłać jasne sygnały, iż jest gotowa nie tylko zapewniać o swoim przywiązaniu do tych wartości, ale również aktywnie walczyć za tych wszystkich i dla tych wszystkich, którzy są prześladowani za swoje przekonania, za wyznawaną religię, torturowani lub skazywani na wieloletnie więzienia za swoje poglądy.

Sprawozdanie bardzo słusznie zwraca uwagę na konieczność opracowania globalnej strategii dla pokoju w rejonie Darfur. Unia musi działać we współpracy z Najwyższą Radą Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. Tylko efektywne zaangażowanie Unii w pracy na poziomie Narodów Zjednoczonych pozwoli na przyjęcie dynamicznych i skutecznych środków, pozwalających na konkretną odpowiedź w obliczu tej tragedii humanitarnej w Afryce.

Wiele kwestii pozostaje jednak nierozwiązanych i brakuje wyraźnego postępu na przestrzeni ostatniego roku. Wystarczy wspomnieć los pięciu bułgarskich pielęgniarek i lekarza palestyńskiego więzionych i skazanych na karę śmierci w Libii, w wyniku absurdalnych zarzutów celowego zarażenia dzieci wirusem HIV, łamanie praw mniejszości religijnych i etnicznych w Chinach, ograniczanie wolności słowa i represje wobec obrońców demokracji w Rosji, terror na komunistycznej Kubie, w końcu Turcja. Sytuacja w tym kraju jest wyjątkowo niepokojąca.

Kraj, który aspiruje do członkowstwa w Unii nie wykazuje znaczących postępów w dziedzinie ochrony praw człowieka. Wręcz przeciwnie. Wolność wyznania jest wyraźnie zagrożona, na co wskazują tragiczne wydarzenia ostatnich dni, kiedy to zostało zabitych trzech chrześcijan, pracowników wydawnictwa drukującego Biblię. W tureckich mediach panuje swoista atmosfera polowania na czarownice, której ofiarami padają chrześcijanie.

Sądzę, że 50-lecie Wspólnoty Europejskiej oraz debata nad przyszłym traktatem są okazją do opracowania nowej i sprawnej polityki ochrony praw człowieka w wymiarze zewnętrznym. Rola międzynarodowa Unii Europejskiej musi być w tym zakresie wzmocniona i odpowiednie zapisy powinny być wprowadzone do nowego traktatu, a w szczególny sposób powinna być przemyślana również rola Agencji Praw Podstawowych w tej materii.