Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 marca 2006, 23:00

Poseł Bogusław Sonik we wczorajszym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zwrócił uwagę na sytuację polityczną w Mołdawii. Zdaniem Posła dotychczasowa polityka zagraniczna Unii Europejskiej dotycząca Mołdawii i Rosji jest nieskuteczna i nie gwarantuje stabilizacji w tym regionie.

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w braku konsekwencji UE w egzekwowaniu zobowiązań Rosji wobec Naddniestrza. Poseł Bogusław Sonik uważa, że Unia Europejska powinna stanowczo przeciwstawić się agresywnej polityce rosyjskiej dążącej wszelkimi możliwymi środkami do zapewnienia sobie wpływów mocarstwowych w rejonie Europy środkowo-wschodniej.