Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

14. czerwca 2012

Panie Przewodniczący! W Iranie od lat widzimy liczne naruszenia podstawowych praw dyskryminacji mniejszości na tle religijnym, etnicznym, społecznym, ekonomicznym. Naruszane są więc zasady paktu praw obywatelskich politycznych oraz międzynarodowej karty praw człowieka. Szczególnie niepokoją aresztowania demonstrantów wzywających do respektowania swobód obywatelskich. Ponadto Iran należy do państw najczęściej stosujących karę śmierci. Zatem życie wielu osób, które nie popełniły żadnego przestępstwa z perspektywy międzynarodowych standardów, znajduje się w stanie ciągłego zagrożenia. Trudna jest sytuacja mniejszości sunnickiej, kurdyjskiej, które są oskarżane o szpiegostwo i działanie na szkodę państwa, są szykanowane i żyją w ciągłym strachu przed aresztowaniem i straceniem. Społeczność międzynarodowa powinna bić na alarm z powodu braku poszanowania tych praw w Iranie oraz nakłaniać władze Iranu do wprowadzenia poprawek do konstytucji oraz kodeksu prawnego, aby zapewnić ochronę praw mniejszości.

Nie wiem, czy słusznie nasz Parlament już dwukrotnie odłożył wizytę naszej delegacji w Iranie. Należy chyba utrzymywać kontakt.