Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu (na piśmie)

7. września 2010

Bogusław Sonik (PPE), na piśmie:

Romowie, czy jak dawniej mówiono Cyganie, są tak samo godni szacunku, jak wszystkie inne grupy etniczne. Są ludem, który od wieków jest obecny w Europie. Romowie wnieśli też bogactwo swojej kultury do kultury europejskiej. I tak też powinni być postrzegani, z ich poezją, pieśnią, muzyką, z umiejętnościami rzemieślniczymi, z przywiązaniem do podróżowania, do wiecznej wędrówki. Próbowano ich eksterminować, próbowano ich na siłę osiedlać, oduczać ich zwyczajów i zmuszać do wyrzeczenia się tradycji i wartości. Nie poddali się, nadal są wśród nas. Jednak świat się zmienia.

Dzisiaj ich świat dramatycznie różni się od tego, który ich otacza, od świata kariery za wszelką cenę, konsumpcji, bogacenia się i sukcesu. Ta sytuacja stanowi wyzwanie dla wszystkich nas, dla całej Europy. UE musi wypracować skuteczny program wsparcia tej społeczności, tak aby szanując jej tradycję, pozwolić jej wyrwać się z izolacji i wykluczenia. Unia Europejska nie powstała tylko po to, by żyć w pokoju i się bogacić. Jej zadaniem jest również sprostać najbardziej trudnym wyzwaniom.

Nie wierzę też, że jakikolwiek kraj członkowski UE nie jest w stanie pociągnąć do odpowiedzialności rzeczywistych sprawców przestępstw, a nie zadowalać się tylko ogólnikowym podejrzeniem jakiejkolwiek grupy o zbrodnicze predyspozycje.