Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

19. stycznia 2011

Bogusław Sonik (PPE), na piśmie:

Współcześnie w ponad 70 krajach na świecie dochodzi do prześladowań chrześcijan. Oznacza to, że w co 3 kraju łamie się podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej.

Unia Europejska zaczęła zdawać sobie sprawę, że prześladowania na tle religijnym to poważne naruszenie godności i wolności człowieka. Debata na temat wolności religijnych i sytuacji chrześcijan, która od kilku miesięcy trwa w Parlamencie Europejskim jest istotna również ze względów formalnych, dzięki Traktatowi z Lizbony Kościoły umocniły swoją pozycję w debacie europejskiej i mają prawo być oficjalnym partnerem dialogu z Komisją Europejską.

Parlament Europejski, który stoi na straży przestrzegania praw człowieka, powinien jak najszybciej wypracować sposoby obrony wolności wyznania na świecie.  Mając w pamięci niedawne akty przemocy wymierzone w mniejszości chrześcijańskie w niektórych krajach Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, uważam, że dobrze byłoby poruszyć ten problem na najbliższej Radzie ds. Zagranicznych UE i wypracowanie razem z wysokim przedstawicielem ds. polityki zagranicznej UE konkretnych instrumentów ochrony społeczności chrześcijańskiej.

Parlament Europejski powinien wezwać państwa, w których dochodzi do prześladowań, aby mimo trudności podjęły skuteczne środki ochrony mniejszości religijnych. Dlatego też należy zacząć poważnie traktować temat wolności religijnej przy podpisywaniu przez UE umów o współpracy z krajami trzecimi.