Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wypowiedź na forum PE. Strasburg

15. czerwca 2006

Bogusław Sonik (EPL- ED):

Panie Przewodniczący!

Niedawno byłem w Libanie i widziałem jak tam rodzi się nadzieja na zbudowanie demokracji, demokratycznego kraju i opanowania całego terytorium przez suwerenność państwową.

 Dlatego Syria jest kluczem również do pokoju na Bliskim Wschodzie. Syria odmawia uznania Libanu i nawiązania z nim stosunków dyplomatycznych. Kraj ten przetrzymuje ludzi, którzy podpisali petycję bejrucką domagającą się normalizacji stosunków pomiędzy Syrią a Libanem. Pod trywialnymi zarzutami aresztuje się dziennikarzy, prawników, pracowników, funkcjonariuszy i opozycjonistów.

 My musimy nalegać na to, by władze syryjskie uwolniły tych bezprawnie więzionych. Zmianie muszą ulec warunki, w jakich są przetrzymywani więźniowie. Również powinna Syria powinna również uwolnić więźniów, którzy są od lat przetrzymywani i uznani w Libanie za zaginionych, a których matki prosiły o interwencje oraz o ich uwolnienie. Należy nalegać, aby Syria ratyfikowała konwencję w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania.