Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

7 sierpnia 2008, 22:00

„Świat usłyszał 

Oświęcimskie muzeum cieszy się z ogromnego międzynarodowego odzewu, z jakim spotkały się teksty „Dziennika Polskiego”. Ostrzegliśmy w nich, że historycznym obiektom byłego obozu Auschwitz grozi ruina, jeśli nie znajdą się pieniądze na konserwację. Dyrektor placówki zaapelował do społeczności międzynarodowej o pomoc finansową…”

Źródło: Dziennik Polski, 8 sierpnia 2008