Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wczoraj na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w Brukseli został poddany pod głosowanie projekt Komisji Europejskiej opracowany na wniosek m.in. Polski, który zezwala na wytwarzanie tradycyjnie wędzonych wędlin i wędzonek przeznaczonych na rynek krajowy, które są na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT). Przypomnijmy, że już 6 stycznia br. ówczesny poseł do PE Bogusław Sonik zwrócił się do KE z zapytaniem o możliwość wyłączenia lub specjalnego traktowania produktów tradycyjnych i regionalnych w związku z wejściem życie 1 września br.  rozporządzenia KE ws. najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych.

Problematyczna sytuacja producentów tradycyjnie wędzonych wyrobów, która wydaje się znaleźć w końcu szczęśliwy finał pokazuje jak istotna jest obecność polskich reprezentantów w komisji Parlamentu Europejskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). To właśnie w tej komisji podejmowane są istotne decyzje ws. ograniczeń środowiskowych, które mają kluczowy wpływ na różne gałęzie przemysłu. Tak było również w przypadku  ustalania dopuszczalnych norm emisji CO2, czy też możliwości wydobycia gazu łupkowego.

 – Jako poseł pracujący aż 10 lat w tej trudnej komisji mogę powiedzieć bez zbytniej przesady, że jest to strategiczna komisja w PE z punktu widzenia interesów Polski. A właśnie teraz zapadają decyzje, kto z naszych obecnych reprezentantów w PE w niej zasiądzie. Będę więc uważnie śledził najnowsze rozstrzygnięcia w tej kwestii – komentuje Bogusław Sonik, poseł do PE w latach 2004 – 2014; wiceprzewodniczący, a później członek komisji ENVI.

Powiązane tematy

https://web.archive.org/web/20190602050203/https://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci?tag=produkty+w%C4%99dzone